دوره جامع بارداری سالم با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی

دوره جامع بارداری سالم با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم و عبارات تاکیدی

نام محصول: دوره جامع بارداری سالم بدنیا اوردن فرزند باهوش زیبا با تجسم خلاق و خود هیپنوتیزم


 1. (مدت زمان 12 ساعت کامل هیپنوتیزم و تاکیدی با صدای استاد شاهرخی)
 2. مخصوص تمام افرادی که می خواهند بارداری سالم داشته باشند.
 3. تکنیک صدردصد اثبات شده علم خودهیپنوتیزم و تلقین به نفس برای بارداری سالم.
 4. روشی جدید ومنحصر به فرد برای بارداری سالم  تا سه برابر در یک سال اول
 5. گوش کردن به این دوره به صورت دراز کشیده با فایل های خود هیپنوتیزم بارداری سالم و فایل های تاکیدی مخصوص روز و تکرار شونده طراحی شده برای جذب درنیم کره راست مغزی تو دوست عزیز.

 


مشخصات محصول

 1. دو فایل هیپنوتیزم  دوره به مدت 40 دقیقه که هر روز باید گوش دهید تا به ذهن خود دستور بارداری سالم و بی مشکل را با حداکثر قدرت به وسیله هیپنوتیزم با کلام استاد شاهرخی بدهید  شامل دو فایل هیپنوتیزم با دو آهنگ چاکرایی و هیپنوتیزم ساده با صدای استاد شاهرخی است.
 2. دستور العمل استفاده از این دوره به مدت 60 دقیقه تا دقیقا بدانید چطور از  این محصول صحیح ، عالی استفاده کنید.
 3. به صورت صوتی و متنی کامل طراحی شده برای شما ارسال میشود.
 4. فایلهای مخصوص روز اول تا بیست یکم برای تثبیت در ذهن ناهوشیار به صورت عبارت های تأکیدی و تجسم خلاق با آهنگ های هیپنوتیزمیک و انگیزشی هیجان آور برای تحریک نیم کره راست مغزی.
 5. فایلهای مخصوص روز بیست یکم الی نودم این دوره به صورت تکرار شونده به مدت 10 ساعت
 6. تجویز تمرین تکنیک های تجسم خلاق نسبت به شخص خریدار دوره تا 3 ماه از زمان خرید و یک سال پشتیبانی رایگان و پیگیری از طرف ما

نمونه دی وی دی ارسال شده برای شما به شکل و طرح زیر میباشد