تمرین تجسم خلاق و تجسم کردن آرزو ها

سلام دوست عزیز گروه موفقیت شاهرخی تجسم کردن آرزو ها را به یک تمرین و حتی یک عادت روزانه تبدیل کنید چرا که هم لذت بسیاری را از  تصویر سازی تجسم کردن و دیدن آینده ای درخشان می برید و هم اعتماد به نفس شما  با تجسم خلاق پنج بعدی بسیار افزایش می یابد .کافی است روزی حداقل پنج دقیقه را به تجسم آن آرزویی که می خواهید اختصاص دهید .هر چه بیشتر بتوانید تجسم کنید سریع تر به هدف می رسید .می توانید از آهنگ شاد و روحیه بخش استفاده کنید تا بتوا نید عالی تر ارتعاش مثبتی را دریافت کنید در حین انجام تمرین از خود شادی ونشاطی مضاعف را نشان دهید .

نظرتان چیست که که در مورد تجسم خلاق با یکی از اساتید  موفقیت همراه شویم و نظری به کتاب چشم دل بگشا بیندازیم وشیوه ی تجسم و نتایج افرادی که تجسم کردند را با هم بررسی کنیم پس با ما همراه باشید او در کتاب خود بیان می دارد <روان شناسان قدرت تجسم ذهن را کشف کرده اندوتخیل را بزرگ ترین نیروی ذهن می دانند .انسان ها پیش از تاریخ بر دیوار غار ها تصاویری را حک می کردند .تصاویری که در آرزوی به دست اوردن ان ها بودند .حتی انسان در عصر ها پیش نیز باور داشت که اگر به این تصاویر با دقت بنگرد قدرتی نا مریی به او این امکا ن را می دهد تا به هدف برسد.

مصر بعد ها از اقتدار تجسم ذهن استفاده کرد و روی قبر ها نقاشی می کردند آن ها با زاییده شدن کودکی در دربار تصاویر زندگی فرزندرا از اغاز تا پایان می کشیدند تجربه ای که نو زاد باید در طول زندگی آرزو می کرد مثل پیروزی در جنگ ها شادمانی نیک بختی وشادمانی .مصریان باور کرده بودند که این تصاویر سبب می شود تا این تجربه ها همراه با کودک در دربار متجلی شود .دوهزار وچهارصد سال پیش دریونان از تجسم بهره می بردند و پیرامون ما دران آینده تصاویرزیبا می گذاشتند تا کودکانی که هنوز دنیا نیامده اند از تصاویر ذهنی مادران خود استفاده کنند وسلامت وزیبایی را بگیرند .این در فرهنگ ما نیز بسیار رایج است مادران بار دار را تشویق می کنیم تا به زیبایی ها وکودکان زیبا بنگرند .چندی پیش فردی را ملاقات کردم که مدعی بود که چشمان رنگی کودک همسایه را می نگرد تا چشمان نوزادش خوش رنگ باشد .

اقتدار تصاویر بسیار مهم و با ارزش است شاید خیلی با مشکلات جنگ می کنیم اما به جای این کار می توانیم از طریق تصاویر راه رهایی از آن را برای خود باز کنیم  اهمیت تصاویر مهم است چرا که بتوانیم فکر خود را بیشتر کنترل کنیم وبه جای اینکه هر دفعه با یاد آوری هدف بگوییم نمی توانم صاحب آن بشوم یا این برای من پیش نمی آید به امید و انتظار رسیدن به بهترین ها باشیم تا ذهن مان کا مل وصد در صدموهبت دل خواهمان را بپذیرد تا جا یی که با تمام وجود بگوییم من می توانم صا حب آن شوم و می شوم یا که این می تواند برای من پیش بیاید و می آید .در فصل سوم این کتاب درباره ی طلایی که از آسمان می بارد صحبت شده است که همان جوهر کاینات است و منتظر است تا از طریق اندیشه ها ی درست و کلام و اعمال خود به آن شکل ببخشیم .ما نیز از طریق اندیشه ها و کلام واعمال خود و تلاش به آن شکل می دهیم .با استفاده از تصاویری شادی بخش از هدفتان به تجلی موهبت ها سرعت فوق العاده ببخشید .هدف های نا مشخص ذهن را متقا عد نمی کند که چقدر آن هدف شیرین است حال آن که تصویر روشن از موهبت دل خواه انسان را به کار وا می دارد تا برای تجلی آرزوها همکاری کند و با انگیزه کار کند .

خانم کاترین پاندر تیتر بسیار جالب و باور نکردنی در کتابش استفاده می کند به نام شفا از طریق تصاویر وداستان زنی را تعریف می کند که برادر زاده ای کو چک ومحبوب داردوباید عمل جراحی مغزی انجام دهد .آن زن تصمیم گرفت یک قاب از رویای خود درست کند یعنی چرخه ی اقبال .واز طریق تصاویر فرزند کوچکش را سالم تندرست ببیند حتی برای چرخه ی اقبال خود یک پوشه برداشت تا بتواند سراسر لحظه ها ی روز ان را همراه داشته باشد برادر زادهاش را می دید در زمانی که سلامت بوده وزیر عکس ها نوشته بود از وجودت سلامتی تابناک می تراود بالای عکس ها نوشته بود هم اکنون به طرزی معجزه اسا شفا می یابی سمت راست عکس نوشت ذهن تن وتمام امور زندگی تو سالم است .

 

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم

 

ودر زیر پوشه خدارا سپاس گفت که برادر زاده اش سالم است وبه سوی او با نهایت سلامتی برگشته است روز بعد نامه ای شگفت انگیز از برادر زاده ی عزیزش دریافت کرد که نوشته بود حال من عالی است و بدون جراحی از بیمارستان خارج شده .تازه به شکار رفته ام.پس از ازمایشات قبل جراحی پزشکان دریافته بودند که تومور قبلی نا پدید شده است .زمانی  که او کامل دلهره واضطراب را از خود دور کرد وعزیزش را در تصا ویر سلامت دیددلهره و استرس را از وجود خود پاک کرد. تجسم سلامتی آرامش زیادی را به ارمغان می آورد .موهبت ها نیز لحظه ای به سراغش می ایند که در آرامش کامل باشند .

هم چنین ایشان در کتا بشان علت تاخیر درتاثیر  تصاویر را شرح داده است و گفته است که بسیاری از افراد وقتی می بینند که تصاویر چرخه ی اقبال سریع آن هارا به آرزویشان نمی رساند دل سرد می شوند و دست از تلاش بر می دارند .برای ایجاد دگرگونی ها ی وسیعی که اثرات ونتایجی دور دست دارند معمولا مدتی طول می کشد تا ذهن نیمه هشیاراین تصاویر را جذب کند اما وقتی آن ها را جذب کرد این تصاویر متجلی می شوند .ما نیز باید تلاش کنیم و صبور باشیم و دست از پشتکار وسماجت برای رسیدن به هدف بر نداریم .باید صبر کنیم تا ذهن نیمه هشیار بتواند تصاویر را کامل جذب کند و بپذیرد سپس تصا ویر در زند گی مان نمود پیدا می کنند خانم کاترین نیز به اهمیت صبر می پردازد و بیان میکند که تصویر موهبت دل خواه شاید آن قدر با تجربه های گذشته یا اکنون ما تفاوت داشته باشند که مدتی زمان می برد تا ذهن نیمه هشیار آن ها را جذب کند .این جاست که پشت کار به درد می خورد .اگر با همه ی این شرایط باز هم تصویر دل خواهتان متجلی نشده است شاید ذهن تان را از تصاویر انباشته اید یا برنامه های زیادی را در ذهنتان دارید .وقتی آرزو ها و تصا ویر تان رو شن و اشکار باشد چیز هایی را انتخاب می کنید که برایتان مهم ترند یا در این لحظه به آن ها نیاز دارید رلاه تجلی فوری آن ها را می گشا یید .هم چنین به یاد آورید که کنش ذهن تصور وتجسم است .اگرآگا ها نه آن چه را می خوانید به شیوه ای سازنده مجسم نکنید نا خود آگاه آن چه را نمی خواهید به شیوه ای مخرب مجسم می کنید و مداوم به مشکلات خود می افزایید .در هر صورت اگر ما به طور آگاهانه تجسم خلاق سود مند انجام ندهیم در هر صورت در هر لحظه داریم تجسم می کنیم پس چه عالی است که لحظه های ناب آرزوها و رسیدن به هدف را تجسم کنیم لذت رسیدن به آرزو ی به ظا هر دست نیافتنی ودیدن خودمان دذ آن شرایط وحس سرشار از اشتیاق وهیجان و چه زیباست امپراطور قصه ها شدن .امید وارم که همه ی ما بتوانیم با گمان درست به آینده بنگریسم وتصاویری سر شار از شادی امید و رسیدن را هر لحظه در دنیای درونمان زنده کند.

حال در جست وجوی جادوی تجسم خلاق در کتاب تجسم خلاق اثر شاکنی گواین می رویم ایشان در کتابشان ذکر می کنند اگر هنوز گلی زیبا یا غروب را ندیده بودیم و کسی برا یمان توصیف می کرد معجزه می دا نستیم که البته نیز هست اما حا لا که سا ل ها ست دیده ایم و در بار ه ی قوانین مرتبط با آن خوانده ایم شیوه ی شکل گرفتن آن را در می یا بیم .این در تجسم خلاق نیز صدق می کند اول آموزش حیرت انگیز است اما پس از مدتی چون ذهن استدلالی ما کمی مقاومت باور های گذشته را کنار گذاشت وپس از آموختن و تمرین مفاهیم نهفته موضوع برا یمان قابل فهم می شود وبه محض انجام این کار چنین به نظر می رسد که به معجزه سر گر م هستیم .

عالم ما دی ما دارای انرژی است :عالم مادی از هیچ ما ده ای درست نشده است ،عنصر اصلی آن نوعی نیرو یا جوهراست که می توانیم انرژی بنا میم ،تمام اجسام در ذرات اتم آن قد ر کو چک هستند که انرژی مطلق می شوند همه چیز در اطراف مان از انرژی درست شده است و همه ی ما از انرژی درست شده ایم و همه ی ما مغنا طیس انرژی هستیم انرژی با سرعت های گو نا گون ساطع می شوند انرژی خواص مغنا طیسی دارد یعنی نیرو های دا رای کیفیت و ارتعاش مشابه یکدیگر را جذب می کنند .

جالب است که احساسات ما نیز از انرژی مغنا طیسی بر خور دار است که آن هم مشابه خود را جذب می کند شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که به شخصی فکر کنید و بعد مدتی کوتاه او را ملاقات کنید ،البته باید بدانیم که فکر بر خلاف صورت های غلیظ تر انرژی سرعت و تحرک بالایی دارد .هر کا ری در زند گیمان اول به صورت یک فکر بوده است وسپس در دنیا یمان تجلی پیدا کرده است .

پس اگر احساس نگرانی برایمان نگرانی بیشتری به ارمغان می آورد سعی می کنیم حس ارامش بیشتری را تجربه کنیم حس شادی بیشتری را تجربه می کنیم تا شاد تر زندگی کنیم با عشق بیشتر وقتمان را می گذرانیم تا هر لحظه بیشتر عشق را جذب کنیم و کانون قوی محبت وعشق شویم سعی کردیم در این مقاله با نگاه به تو صیه ی دو استاد بزرگ موفقیت از آن بزرگواران مطالب عالی در مورد جادوی تجسم یاد بگیریم امید واریم همه ی ما بتوانیم آرزو ها ی عالی خود را در زندگی خود توسط جادو ی تجسم خلاق به وضوح وعالی ببینیم.

پایان ذکر منبع گروه موفقیت شاهرخی

میخواهم درمورد دوره 100 ساعته فوق العاده تجسم خلاق 5 بعدی شما بیشتر بدانم پس بر روی همین نوشته همین الان کلیک میکنم

 

 

تمرین تجسم خلاق و تجسم کردن آرزو ها

هزینه ارسال 10,000 تومان

نظرات کاربران درباره تمرین تجسم خلاق و تجسم کردن آرزو ها

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تمرین تجسم خلاق و تجسم کردن آرزو ها نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تمرین تجسم خلاق و تجسم کردن آرزو ها

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تمرین تجسم خلاق و تجسم کردن آرزو ها

تجسم تخیل موفقیت تصویر سازی ثروت جذب قانون جذب عبارت تاکیدی

تصویر ثابت

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید